Trang chủ > Tin tức > Tài liệu kỹ thuật

Bảng tra Mã Chip mực

Cập nhật : 20-12-2010, 6:47 pm - Lượt xem : 880

Bảng tra Mã Chip mực

 
Chip Epson
Epson 6200 chip 
Epson 6200/6200L chip 
Epson C1100/CX11N/CX11F chip Xanh/ Đỏ/ Vàng/Đen
Epson C2800 chip Xanh
Epson C2800 chip Đen 
Epson C2800 chip Đỏ
Epson C2800 chip Vàng 
Epson C3000 chip Xanh
Epson C3000 chip Đen 
Epson C3000 chip Đỏ
Epson C3000 chip Vàng 
Epson C3800 chip Xanh
Epson C3800 chip Đen 
Epson C3800 chip Đỏ
Epson C3800 chip Vàng 
Epson C4100 chip Xanh
Epson C4100 chip Đen 
Epson C4100 chip Đỏ
Epson C4100 chip Vàng 
Epson C4200 chip Xanh
Epson C4200 chip Đen 
Epson C4200 chip Đỏ
Epson C4200 chip Vàng 
Epson EPL-2020/N2500 chip Đen 
Epson EPL-N2500 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
 
Chip SamSung
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Vàng
SamCLP350 chip Vàng
Samsung CLP 510 chip Xanh
Samsung CLP 510 chip Đen
Samsung CLP 510 chip Đỏ
Samsung CLP 510 chip Vàng
Samsung CLP 600/650 chip Xanh
Samsung CLP 600/650 chip Đen
Samsung CLP 600/650 chip Đỏ
Samsung CLP 600/650 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung ML-1630/1631 Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip 
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML2010 fuse
Samsung ML2150/2151/2152 chip
Samsung ML2250/2251 chip
Samsung ML2550/2551/2552 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML3050/3051 chip ML-D3050B
Samsung ML-3470/3471 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML4050/4550/4551 chip
Samsung SCX4200/4250 chip
Samsung SCX4216 fuse 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX-4500/4501 Chip
Samsung SCX4521F fuse 
Samsung SCX4725 chip
Samsung SCX4520/4720 chip
Samsung SCX5530 (SCX-D5530B) chip 
Samsung SCX6220/6320 chip
Samsung SF 5100 fuse 
Samsung SF 530/530P fuse  
Samsung SF 560/565P fuse 
Samsung SF560R/ SF-565PR chip
 
Chip HP
HP 1160/1320  chip
HP 1300  chip
HP 1300 chip
HP 1320 chip
HP 2300  chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 1500/2500/2550/2820/2840 color chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 drum chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 chip Đen
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Xanh
HP 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 chip Đen 
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Đỏ
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Vàng 
HP chip Xanh
HP 3000/2700 chip Đen 
HP 3000/2700 chip Đỏ
HP 3000/2700 chip Vàng 
HP 3500 chip Xanh
HP 3500 chip Đỏ
HP 3500 chip Vàng 
HP 3500/3700 chip Đen 
HP 3700 chip Xanh
HP 3700 chip Đỏ
HP 3700 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4730/5200/CP4005 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4700/4730//5200/CP3505 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Vàng 
HP 3600 chip Xanh
HP 3600 chip Đỏ
HP 3600 chip Vàng 
HP 3600/3800 chip Đen 
HP 3800 chip Xanh
HP 3800 chip Đỏ
HP 3800 chip Vàng 
HP 4100/9000 chip 
HP 4200 chip chip
HP 4250/4350 chip
HP 4250/4350 chip
HP 4300 chip
HP 4345 chip
HP4500/4550/8500/8550 chip
HP4600/4650/5500/5550 chip Xanh
HP4600/4650/5500/5550 chip Đen
HP4600/4650/5500/5550 chip Đỏ
HP4600/4650/5500/5550 chip Vàng
HP 4700 chip Xanh
HP 4700 chip Đen 
HP 4700 chip Đỏ
HP 4700 chip Vàng 
HP 4730 chip Xanh
HP 4730 chip Đen 
HP 4730 chip Đỏ
HP 4730 chip Vàng 
HP 5200 chip
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Xanh
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đen 
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đỏ
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Vàng 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Xanh
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đen 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đỏ
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Vàng 
HP CP3525/CM3530MFP chip Xanh
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đỏ
HP CP3525/CM3530MFP chip Vàng 
HP CP4005C chip Xanh
HP CP4005 chip Đen 
HP CP4005M chip Đỏ
HP CP4005Y chip Vàng
HP P1005/ P1006 chip 
HP P1005/ P1006 chip
HP P1007/1008 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip
HP P2015 chip 
HP P2015 chip 
HP P2030/2035/P2055 chip 
HP P2055 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P4015/4515 chip 
HP P4014/4015/4515 chip 
 

Các bài viết khác
Chip Xerox
Xerox fax center 2121 chip
Fuji-Xerox 240A/340A chip
Xerox Phaser 3119 chip
Xerox Phaser 3150 chip
Xerox Phaser 3200 MFP chip
Xerox Phaser 3250 MFP chip
Fuji-Xerox 340A chip
Xerox Phaser 3420/3425 ; Tektronix 3420 chip
Xerox Phaser 3428 chip
Xerox Phaser 3450 chip
Xerox Phaser 3500 chip
Xerox WC4118 chip
XEROX4500 chip
XEROX4500 chip
XEROX4510 chip
XEROX5400 chip Đen
Xerox 6100 chip Xanh
Xerox 6100 chip Đen
Xerox 6100 chip Đỏ
Xerox 6100 chip Vàng
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6120/6115 chip Xanh
Xerox 6120/6115 chip Đen
Xerox 6120/6115 chip Đỏ
Xerox 6120/6115 chip Vàng
Xerox 6125 chip Xanh
Xerox 6125 chip Đen
Xerox 6125 chip Đỏ
Xerox 6125 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox phaser 6180 chip Xanh
Xerox phaser 6180 chip Đen
Xerox phaser 6180 chip Đỏ
Xerox phaser 6180 chip Vàng
XEROX6250 Xanh chip
XEROX6250 Đen chip
XEROX6250 Đỏ chip
XEROX6250 Vàng chip
XEROX6300 Xanh chip
XEROX6300 Đen chip
XEROX6300 Đỏ chip
XEROX6300 Vàng chip
XEROX6350 Xanh chip
XEROX6350 Đen chip
XEROX6350 Đỏ chip
XEROX6350 Vàng chip
XEROX6360C chip
XEROX6360C chip
XEROX6360K chip