Tìm kiếm
Giỏ hàng (0)| Đăng nhập|Đăng ký | Báo giá| Liên hệ hỗ trợ  
Bảng tra mã mực in
THỐNG KÊ
Trực tuyến 39
Lượt truy cập5,207,700
Ba bước bạn chọn vật tư máy văn phòng:      

Bảng tra Mã Chip mực

Bảng tra Mã Chip mực
 
Chip Epson
Epson 6200 chip 
Epson 6200/6200L chip 
Epson C1100/CX11N/CX11F chip Xanh/ Đỏ/ Vàng/Đen
Epson C2800 chip Xanh
Epson C2800 chip Đen 
Epson C2800 chip Đỏ
Epson C2800 chip Vàng 
Epson C3000 chip Xanh
Epson C3000 chip Đen 
Epson C3000 chip Đỏ
Epson C3000 chip Vàng 
Epson C3800 chip Xanh
Epson C3800 chip Đen 
Epson C3800 chip Đỏ
Epson C3800 chip Vàng 
Epson C4100 chip Xanh
Epson C4100 chip Đen 
Epson C4100 chip Đỏ
Epson C4100 chip Vàng 
Epson C4200 chip Xanh
Epson C4200 chip Đen 
Epson C4200 chip Đỏ
Epson C4200 chip Vàng 
Epson EPL-2020/N2500 chip Đen 
Epson EPL-N2500 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
Epson EPL-N3000 chip Đen 
 
Chip SamSung
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Xanh
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đen
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Đỏ
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN chip Vàng
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Xanh
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đen
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Đỏ
SamCLP350 chip Vàng
SamCLP350 chip Vàng
Samsung CLP 510 chip Xanh
Samsung CLP 510 chip Đen
Samsung CLP 510 chip Đỏ
Samsung CLP 510 chip Vàng
Samsung CLP 600/650 chip Xanh
Samsung CLP 600/650 chip Đen
Samsung CLP 600/650 chip Đỏ
Samsung CLP 600/650 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Xanh
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đen
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Đỏ
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung CLP 610/660 chip Vàng
Samsung ML-1630/1631 Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML-1640 (108S) Chip 
Samsung ML-1640 (108S) Chip
Samsung ML2010 fuse
Samsung ML2150/2151/2152 chip
Samsung ML2250/2251 chip
Samsung ML2550/2551/2552 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML-2850/2851 chip
Samsung ML3050/3051 chip ML-D3050B
Samsung ML-3470/3471 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML3560/3561 chip
Samsung ML4050/4550/4551 chip
Samsung SCX4200/4250 chip
Samsung SCX4216 fuse 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX4300 (109S) Chip 
Samsung SCX4300 (109S) Chip
Samsung SCX-4500/4501 Chip
Samsung SCX4521F fuse 
Samsung SCX4725 chip
Samsung SCX4520/4720 chip
Samsung SCX5530 (SCX-D5530B) chip 
Samsung SCX6220/6320 chip
Samsung SF 5100 fuse 
Samsung SF 530/530P fuse  
Samsung SF 560/565P fuse 
Samsung SF560R/ SF-565PR chip
 
Chip HP
HP 1160/1320  chip
HP 1300  chip
HP 1300 chip
HP 1320 chip
HP 2300  chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 2400/2410/2420/2430 chip
HP 1500/2500/2550/2820/2840 color chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 drum chip 
HP 1500/2500/2550/2820/2840 chip Đen
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Xanh
HP 1600/2600/2605/CM1015/CM1017 chip Đen 
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Đỏ
HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 chip Vàng 
HP chip Xanh
HP 3000/2700 chip Đen 
HP 3000/2700 chip Đỏ
HP 3000/2700 chip Vàng 
HP 3500 chip Xanh
HP 3500 chip Đỏ
HP 3500 chip Vàng 
HP 3500/3700 chip Đen 
HP 3700 chip Xanh
HP 3700 chip Đỏ
HP 3700 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4730/5200/CP4005 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3600/4730/CP4005 chip Vàng 
HP 1600/2600/3000/3600/3800/4700/4730//5200/CP3505 chip Đen
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 chip Xanh
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Đỏ
HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/mfp3505 chip Vàng 
HP 3600 chip Xanh
HP 3600 chip Đỏ
HP 3600 chip Vàng 
HP 3600/3800 chip Đen 
HP 3800 chip Xanh
HP 3800 chip Đỏ
HP 3800 chip Vàng 
HP 4100/9000 chip 
HP 4200 chip chip
HP 4250/4350 chip
HP 4250/4350 chip
HP 4300 chip
HP 4345 chip
HP4500/4550/8500/8550 chip
HP4600/4650/5500/5550 chip Xanh
HP4600/4650/5500/5550 chip Đen
HP4600/4650/5500/5550 chip Đỏ
HP4600/4650/5500/5550 chip Vàng
HP 4700 chip Xanh
HP 4700 chip Đen 
HP 4700 chip Đỏ
HP 4700 chip Vàng 
HP 4730 chip Xanh
HP 4730 chip Đen 
HP 4730 chip Đỏ
HP 4730 chip Vàng 
HP 5200 chip
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Xanh
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đen 
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Đỏ
HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K chip Vàng 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Xanh
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đen 
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Đỏ
HP CP2020/2025/CM2320MFP chip Vàng 
HP CP3525/CM3530MFP chip Xanh
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đen 
HP CP3525/CM3530MFP chip Đỏ
HP CP3525/CM3530MFP chip Vàng 
HP CP4005C chip Xanh
HP CP4005 chip Đen 
HP CP4005M chip Đỏ
HP CP4005Y chip Vàng
HP P1005/ P1006 chip 
HP P1005/ P1006 chip
HP P1007/1008 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip 
HP P1505/P1522/M1120/1319 chip
HP P2015 chip 
HP P2015 chip 
HP P2030/2035/P2055 chip 
HP P2055 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P3005 /M3027/3035 chip 
HP P4015/4515 chip 
HP P4014/4015/4515 chip 
 
Chip Xerox
Xerox fax center 2121 chip
Fuji-Xerox 240A/340A chip
Xerox Phaser 3119 chip
Xerox Phaser 3150 chip
Xerox Phaser 3200 MFP chip
Xerox Phaser 3250 MFP chip
Fuji-Xerox 340A chip
Xerox Phaser 3420/3425 ; Tektronix 3420 chip
Xerox Phaser 3428 chip
Xerox Phaser 3450 chip
Xerox Phaser 3500 chip
Xerox WC4118 chip
XEROX4500 chip
XEROX4500 chip
XEROX4510 chip
XEROX5400 chip Đen
Xerox 6100 chip Xanh
Xerox 6100 chip Đen
Xerox 6100 chip Đỏ
Xerox 6100 chip Vàng
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Xanh
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đen
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Đỏ
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6110 chip Vàng
Xerox 6120/6115 chip Xanh
Xerox 6120/6115 chip Đen
Xerox 6120/6115 chip Đỏ
Xerox 6120/6115 chip Vàng
Xerox 6125 chip Xanh
Xerox 6125 chip Đen
Xerox 6125 chip Đỏ
Xerox 6125 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox 6130 chip Xanh
Xerox 6130 chip Đen
Xerox 6130 chip Đỏ
Xerox 6130 chip Vàng
Xerox phaser 6180 chip Xanh
Xerox phaser 6180 chip Đen
Xerox phaser 6180 chip Đỏ
Xerox phaser 6180 chip Vàng
XEROX6250 Xanh chip
XEROX6250 Đen chip
XEROX6250 Đỏ chip
XEROX6250 Vàng chip
XEROX6300 Xanh chip
XEROX6300 Đen chip
XEROX6300 Đỏ chip
XEROX6300 Vàng chip
XEROX6350 Xanh chip
XEROX6350 Đen chip
XEROX6350 Đỏ chip
XEROX6350 Vàng chip
XEROX6360C chip
XEROX6360C chip
XEROX6360K chip
XEROX6360K chip  
XEROX6360M chip
XEROX6360M chip
XEROX6360Y chip
XEROX6360Y chip
Xerox 7400 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C1110 chip Vàng 
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 chip Vàng
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Xanh
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Đen
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Đỏ
Fuji-Xerox docuprint C3290 chip Vàng
Fuji-Xerox C2535A chip Xanh
Fuji-Xerox C2535A chip Đen
Fuji-Xerox C2535A chip Đỏ
Fuji-Xerox C2535A chip Vàng
Fuji-Xerox C525A/C2090 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
Fuji-Xerox C525A/C2090 Drum chip
Fuji-Xerox DocuPrint 205A/255A/305A chip
XEROX WC M118/C118 chip
Xerox M20 chip
Xerox WC PE120 chip
Xerox WC PE220 chip
XEROX WC123/128/133
XEROX WC123/128/133
 
Chip Lexmark
Lexmark E120 chip
Lexmark E220/E321/323;  IBM IP1312; DELL1500 chip
Lexmark E230/232/238/240/330/332/340/342 ; IBM IP1412/1512; Dell 1700/1710 chip
Lexmark E250/E350 chip
Lexmark E320/322/322N chip
Lexmark E321/323/E220; IBM IP1312; Dell P1500 chip
Lexmark E330/332/340/342/E230/E232/240 ; IBM IP1412/1512 ; Dell 1700/1710
Lexmark E350 chip
Lexmark E450 chip
Lexmark T420; IBM IP1222; Dell S2500 chip
Lexmark T430; IBM 1422 chip
Lexmark T520/522, IBM IP1120/1125 chip; 
Lexmark T610/612/614/616/Se chip
Lexmark T620/622, IBM IP1130/1140 chip  
Lexmark T632/634, IBM IP1352/1372 chip
Lexmark T630/632/634, IBM IP1332/1352/1372 chip
Lexmark T640/T642/T644 chip
Lexmark T640/T642/T644 chip
Lexmark W812 chip
Lexmark X340/342 chip
Lexmark X342 chip
Lexmark X422; IBM 1410 chip
Lexmark X642/X644/X646 chip
Lexmark X642/X644/X646 chip
 
Chip Ricoh
Ricoh AC 205 chip
Ricoh Aficio SP3200 chip
Ricoh BP20 chip
Ricoh FX200 chip
Ricoh SP1000S/FAX 1140L / FAX 1180L
Nashuatec F 111  chip
Ricoh C810 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh C811 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh C821 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC3300 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC3500 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
Ricoh MPC5000 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen copier chip
 
Chip Brother
BROTHER HL-4200 chip Xanh
BROTHER HL-4200 chip Đen
BROTHER HL-4200 chip Đỏ
BROTHER HL-4200 chip Vàng 
BROTHER HL-8050 chip 
 
Chip IBM
IBM 1532/1552/1572 chip
IBM 1116 chip
IBM 1572 chip 
IBM 1601/1602/1612 chip  
IBM 1612 chip  
IBM 1622 chip  
 
Chip Minolta
Minolta 1300/1350W chip 
Minolta 1300/1350W chip 
Minolta 1350E/1380MF/1390MF chip 
Minolta 1400W chip 
Minolta 1400W chip 
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Xanh
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Đen 
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 1600/1650 chip Vàng 
Minolta Magicolor 4650 chip Xanh
Minolta Magicolor 4650 chip Đen 
Minolta Magicolor 4650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 4650 chip Vàng 
Minolta Magicolor 4650 chip Xanh
Minolta Magicolor 4650 chip Đen 
Minolta Magicolor 4650 chip Đỏ
Minolta Magicolor 4650 chip Vàng 
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Xanh
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Đen
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Đỏ
Minolta QMS 2400/2430/2450/2500 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5430 chip Xanh
Minolta Magicolor 5430 chip Đen
Minolta Magicolor 5430 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5430 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Xanh
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Đen 
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5440/5450 chip Vàng 
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Xanh
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đen 
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Vàng  
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Xanh
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đen  
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Đỏ
Minolta Magicolor 5550/5570 chip Vàng  
Minolta Magicolor 7450 chip Xanh  
Minolta Magicolor 7450 chip Đen
Minolta Magicolor 7450 chip Đỏ
Minolta Magicolor 7450 chip Vàng  
Minolta bizhub 160/161chip
Minolta 3300 chip Đen
Minolta 3300 chip Xanh
Minolta 3300 chip Đỏ
Minolta 3300 chip Vàng 
Minolta bizhub C200 chip Xanh 
Minolta bizhub C200 chip Đen
Minolta bizhub C200 chip Đỏ
Minolta bizhub C200 chip Vàng
Minolta bizhub C250/252 chip Xanh 
Minolta bizhub C250/252 chip Đen
Minolta bizhub C250/252 chip Đỏ
Minolta bizhub C250/252 chip Vàng 
Minolta bizhub C203/253 chip Xanh 
Minolta bizhub C203/253 chip Đen
Minolta bizhub C203/253 chip Đỏ
Minolta bizhub C203/253 chip Vàng 
Minolta bizhub C300/C352 chip Xanh
Minolta bizhub C300/C352 chip Đen
Minolta bizhub C300/C352 chip Đỏ
Minolta bizhub C300/C352 chip Vàng
Minolta bizhub C350/C351/C450 chip Xanh
Minolta bizhub C350/C351/C450 chip Đen
Minolta bizhub C350/C351/C450 Chip đỏ
Minolta bizhub C350/C351/C450 Chip Vàng
Minolta bizhub C353 chip Xanh
Minolta bizhub C353 chip Đen
Minolta bizhub C353 chip Đỏ   
Minolta bizhub C353 chip Vàng
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Xanh
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Đen
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Đỏ
Minolta bizhub C451/C550/650 chip Vàng
Minolta Di1610 chip
Minolta P 400 (ARG) chip
Minolta Pagepro 4650 chip
Minolta Pagepro 4650 chip
 
Chi Oliveti
Olivetti d-Color MF201 chip Xanh  
Olivetti d-Color MF201  chip Đen
Olivetti d-Color MF201 chip Đỏ
Olivetti d-Color MF201 chip Vàng  
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Xanh
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Đen
Olivetti d-Color MF201+,MF250  chip Đỏ
Olivetti d-Color MF201+,MF250 chip Vàng
Olivetti d-Color MF25 chip Xanh
Olivetti d-Color MF25 chip Đen
Olivetti d-Color MF25 chip Đỏ
Olivetti d-Color MF25 chip Vàng
Olivetti d-Color MF350+ chip Xanh
Olivetti d-Color MF350+ chip Đen
Olivetti d-Color MF350+ chip Đỏ
Olivetti d-Color MF350+ chip Vàng
 
Chip OKI
OKI 33/3400 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5600/5700 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5650/5750 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5500/5800/5900 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5500/5800/5900 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 5850/5950 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen chip
OKI 8600/8800 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen
OKI 9600/9800 Xanh/ Đỏ/ Vàng/ Đen
OKI B2200/2400 chip
OKI B2500/2520/2540 chip
OKI B4400/4600 chip
OKI B4400/4600 chip
OKI B4500 / 4520 / 4540 / 4545 3K chip
OKI B4600 7K chip
OKI B6200/6300 chip
OKI B6300 chip
OKI B6500 chip
 
Tổng Hợp Chip Photo
TESTER/CONVERTOR and Cartridge
HP 45 TO 15 CONVERTER
HP 27/28 TO 21/22 CONVERTER
HP 56/57 TO 21/22 CONVERTER
HP 20/49/29 TESTER
HP 21/22/27/28/56/57 TESTER
LEXMARK 16/26/17/27 TESTER
LEXMARK 50/60/70/20 TESTER
 
Chip Sharp Photo
Sharp AR-121/121E/122/E151/F152/153/156/157EN/M150/168S/122EN…
Sharp AR-151/F152
Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
Sharp AR-M160
Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
[Trở về] Các tin tức khác
Tuyệt chiêu biến máy tính thành thiết bị phát sóng Wifi
Những bài học cơ bản để hoàn thiện kỹ năng thương lượng
Cách chọn mua máy in
Tránh các lỗi ngớ ngẩn khi mua máy tính mới
Giải đáp về mực in
Mực in chính hãng HP & cách phân biệt mực giả
Các lỗi của máy in và cách khắc phục
Sửa máy in Laser - Kỹ thuật sửa máy in Laser
Hướng dẫn đổ mực máy in laser
Bảng tra Mã Mực Laser Đen Trắng
Cầu tạm chịu tải trọng 18 tấn bị sập khiến tuyến giao thông quan trọng từ An Giang về TP HCM bị ảnh hưởng.
"Tiết kiệm và đa nhiệm, sự lựa chọn thông minh" HP mang đến cho người sử dụng các giải pháp in ấn tối ưu nhất. Nay lại càng hấp dẫn hơn với chương trình khuyến mại từ ngày 8/11/2013 đến ngày 15/12/2013 cho hầu hết các sản phẩm máy in phun, máy in laser và máy scan. Giá ưu đãi cực HOT
Mua máy in thường không dễ, vì có quá nhiều công nghệ, hãng sản xuất, mẫu mã. Để quyết định đúng đắn, bạn cần xét đến các chi phí ngoài giá bán máy, cân nhắc các yếu tố như tốc độ, số lượng bản in được, và đặc biệt là công nghệ mực in.
2 yếu tố quyết định chất lượng mực in laser là thành phần nguyên liệu và công nghệ chế tạo. Ngày nay công thức, công nghệ chế tạo đã không có gì là bí mật.
Công nghệ in In typo lin lua in ống đồng...
Tất cả khách hàng là công ty tin học, đại lý, tổng đại lý bán mực in HP, nhân viên HP, đơn vị thực hiện chương ...
Khi mua máy in HP chính hãng*, bạn được tặng giấy Double A, giấy in ảnh, mực in hoặc thẻ điện thoại.
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào , phân loại và đánh giá , tháo rời và làm sạch...
Quan tâm đến mực in: Theo giới chuyên môn, khi chọn mua máy in ngoài việc tham khảo giá cả, tính năng, loại máy phù hợp cho công việc thì người tiêu dùng cần phải chú ý đến giá cả mực in vì máy in của hãng nào, chỉ sử dụng mực in của hãng đó.
Dùng chiếc máy in hàng ngày, bạn có bao giờ tự hỏi chiếc máy in đầu tiên được chế tạo như thế nào không? cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về sự ra đời của chiếc máy in đầu tiên trên thế giới này nhé.
Ngày nay việc phân biệt thật giả rất khó đối với người tiêu dùng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể các cách nhận biết mực in chính hãng và mực giả...
Đây là câu hỏi được đặt ra với rất nhiều người tiêu dùng hiện nay. Tại sao lại không nên sử dụng các hộp mực in không chính hãng được bày bán công khai trên thị trường? Dưới đây là những lý do để người dùng nên lựa chọn mực in chính hãng cho chiếc máy in đang sử dụng.
Cuối tháng 5/2010, Samsung Vina tiếp tục hâm nóng thị trường công nghệ khi ra mắt chiếc máy in laser đơn sắc ML-1666 được ghi nhận là nhỏ nhất thế giới.
Công ty HP vừa xuất xưởng những máy in khổ rộng Designjet nhắm tới nhóm người dùng chỉ in khổ rộng như kiến trúc sư, kỹ sư và công nhân xây dựng, người dùng GIS, CAD…
Ai cũng có lúc ghét máy in. Khi bạn cần in nhất thì lại có một bảng báo lỗi ngớ ngẩn, hay làm bạn rối tung vì bị kẹt giấy hoặc lem mực. Nhưng với sự kiên nhẫn và thận trọng, bạn có thể sẽ khắc phục được sự cố in ấn và tránh không bị trục trặc xảy ra. Dưới đây là cách giải quyết 5 trong số các trục trặc máy in thường xảy ra nhất.
Kính gửi quý khách hàng báo giá sản phẩm mực in HP Laserjet tại Siêu thị mực in chính hãng : Alpha.vn .
Kính gửi quý khách hàng báo giá sản phẩm mực in Phun HP của Nhà nhập khẩu & phân phối mực in chính hãng tại Hà Nội : Alpha.vn .
Nhà cung cấp mực in chính hãng HP Laser , Siêu thị mực in chính hãng , Kính gửi quý khách hàng báo giá sản phẩm mực in HP Color Laserjet
Bảng báo giá mực in chính hãng PANASONIC & phụ kiện máy in , máy Fax ,......
Bảng báo giá mực in chính hãng FUJI XEROX , Cụm trống , Drum Unit , Phụ kiện cho máy in , máy Photocopy .......
Bảng báo giá mực in chính hãng OKI , Drum Unit ( Cụ trống ) , Phụ kiện cho máy in OKI .........
Bảng báo giá mực in chính hãng KONICA MINOLTA , phụ kiện cho máy : Magicolor ,Bizhub , .....
Bảng báo giá mực in chính hãng Samsung , phụ kiện cho máy in Laser , Color laser .........
Bảng báo giá mực in chính hãng Brother ( In phun ) , phụ kiện cho Brother DCP , Brother MFC , FAX .......
Bảng báo giá mực in chính hãng Brother laser , phụ kiện cho Brother HL , Brother MFC , FAX .......
Bảng báo giá mực in chính hãng Laser Epson , Phụ kiện Epson, cho máy Epson AcuLaser , Epson Artisan .......
Bảng báo giá mực in chính hãng,Băng mực Epson ,cho máy Epson Stylus , DesignJet ,Ribbon Cartridge, Fabric Ribbon
Từ máy nhỏ gọn đến loại chất lượng ảnh như phòng lab... Canon hướng tới mọi nhu cầu sử dụng trong lần ra mắt loạt máy in mới cho thị trường Việt Nam
Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu người dùng sử dụng đúng mực in của chính hãng thì kết quả bản in ra tốt hơn nhiều lần so với các loại mực không chính hãng (đó là các loại mực: dùng bình mực chính hãng đã hết đổ mực mới vào, mực giả và mực thay thế do các hãng khác sản xuất) đang được chào bán nhiều tại thị trường Việt Nam.
Ngày 22.5.2006, công ty HP đã tổ chức chương trình triển lãm “PrintWatch Live – Công nghệ Mực in & Giấy in HP: Những điều ẩn chứa sau mỗi bản in” tại Seoul, Hàn Quốc, nhằm cung cấp cho khách hàng và giới báo chí những thông tin có giá trị về công nghệ mực in và giấy in độc đáo của HP. Đây là một chương trình triển lãm xuyên châu Á với điểm đến đầu tiên là Australia, sau đó là Singapore. Sau Hàn Quốc, chương trình sẽ kết thúc tại Trung Quốc vào cuối tháng 5
Bài viết dưới đây sẽ mang tính năng Wifi Hotspot lên Windows, giúp biến chiếc máy tính đang có kết nối Internet của bạn thành một thiết bị phát sóng Wifi để các thiết bị khác có hỗ trợ kết nối Wifi có thể bắt sóng và truy cập Internet dễ dàng.
Thương lượng. Có rất nhiều hành động với hình thức khác nhau mà chúng ta làm hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Thương lượng không đơn thuần chỉ là mặc cả để giảm bớt một chút tiền mua đồ, xin xỏ để chậm tiền nhà và cũng không dừng lại ở những hành động của cảnh sát khi muốn phóng thích con tin đang bị bắt cóc…Thương lượng là đàm phán với chủ doanh nghiệp để được tăng lương, là việc rủ rê một cô gái đi chơi hay việc ậm ờ cho bỏ qua một ngày trong chuỗi ngày giảm cân...
Bằng giá thành rẻ cùng với chất lượng ngày càng được nâng cao thì máy in đã dần trở nên phổ biến và tiếp cận gần hơn với người dùng hộ gia đình. Ngày nay thì chỉ với vài triệu đồng là bạn đã có thể tự sắm một chiếc máy in để phục vụ cho nhu cầu in ấn của mình nhưng liệu bạn đã biết các chọn mua máy in đúng cách?
Sắm sửa một chiếc máy tính mới chưa bao giờ là công việc dễ dàng, ngay cả với những người thường xuyên theo dõi và am hiểu công nghệ. Thiếu kinh nghiệm sẽ khiến bạn gặp phải những phiền phức không đáng có.
Người dùng in ấn nhiều cũng quan tâm đến giá thành của từng trang in, cũng như lo ngại đến việc mực in bị hết bất ngờ. Sau đây là những câu hỏi về mực in, mà người sử dụng thường đặt ra trong quá trình sử dụng.
Chào các bác, sau khi tìm hiểu và mày mò thử làm vụ test mực in HP chính hãng để trúng cái con laptop Compag CQ42. Mình thấy vụ này cũng hay, post lại chi tiết cách làm cho các bác nào đang xài hay mua mực in HP chính hãng thì làm thử, biết đâu trúng laptop.
Hỏi: Trên bản in có một vết đen chạy dọc? Trả lời: Máy in của bạn có thể bị hỏng ở 1 trong hai bộ phận sau: - Gạt từ bị mực cô đặc bám chặt --> vệ sinh là hết - Gạt mực thu hồi bị hỏng --> thay thôi, giá chỉ có 30k Chúc bạn thành công
Máy in laser là thiết bị in sử dụng tia laser trong quá trình tạo bản in. Có nhiều người đã nhầm máy laser với máy in sử dụng đèn LED để tạo bản in.
Tình hình là nhiều bạn trong dd liên tục hỏi về cách bơm mực hay sữa lỗi máy in nhưng các bạn không tìm kiếm cũng như không hiểu rõ cấu tạo hay loại Cartridge nào cả Mình tạo thearh này mong anh em đóng góp thêm thank trước
Bảng tra Mã Mực Laser Đen Trắng
Bảng tra Mã Mực Laser Màu
Bảng tra Mã Mực Máy in Phun mầu
Bảng tra Mã Mực Film Fax
Bảng tra Mã Băng mực máy in
Bảng tra Mã Chip mực
Mực in xerox | Mực in Ricoh | Máy in laser | Máy in laser màu | Máy in phun màu | Máy in kim | Máy in đa chức năng | Máy fax | Máy scan | Máy in phun khổ lớn | Mực in Canon | Mực in HP | Mực in Samsung | Mực in Brother | Mực in Ricoh | Mực in Epson | Dịch vụ đổ mực | Cartrigde mực | Sửa chữa máy in | Mực in Konica Minolta | Mực in Xerox | Linh kiện in | Westem Digital 2,5 | Pin Laptop | Nguồn Cooler Master | Mực in OKI |
CÔNG TY TNHH TIN HỌC & TRUYỀN THÔNG ALPHA
Trụ sở chính: Số 3 ngõ 343 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng TP Hà Nội- Tel: 84-4-39726629 - Fax : 84-4-39726055 -  Email : Info@Alpha.vn - Hotline : 0913.084.164
Chi nhánh I : P12A11 Toà nhà Haco 3 - 40 Nguyễn Phong Sắc kéo dài - Cầu Giấy TP Hà Nội  - Tel: 84-4-66742719 - Fax: 84-4-39726055
Chi nhánh II: 2/355 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng -  Tel 84-0313.603095 - Fax: 84-4-39726055-  Email : V.Huynh@Alpha.vn - Hotline ( Hải Phòng ): 0904.799.050